Hvor mye kan du låne?

Prøv låneberegneren vår som gir deg et raskt overblikk over økonomien din. Du får utregnet rådighetsbeløpet ditt, gjeldsfaktoren din og hvor mye du kan låne.

Sender informasjon

Hva er en Creditti Factor?

Din Creditti Factor gir deg et innblikk i ditt økonomiske spenn og hvor sunn og robust din økonomi er.

Med Creditti Factor kan du blant annet regne ut forholdet mellom din totale gjeld og din årlige bruttoinntekt (din gjeldsfaktor), din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån. Selve forholdet mellom din inntekt og din totale gjeld brukes ofte i långiverne og kreditorenes vurdering av din økonomi, og hvor trygg du vi anses som kunde hos de.

 

Utover det stresstester vi din privatøkonomi og estimerer deretter din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån.

Det er både raskt, enkelt, sikkert og opplysende å få regnet ut din Creditti Factor.

Du skal kun fylle ut opplysningene dine, så gjør vi resten av jobben for deg. Så, hva venter du på?

Så enkelt er det
3 enkle steg til et økonomisk overblikk

1

Fortell oss litt om deg selv

2

Fortell oss litt om økonomien din

3

Vi regner ut din Creditti Factor

Sånn regnes din Creditti Factor ut

Beregningene våre er hovedsakelig basert på informasjon om din inntekst og graden av eksisterende gjeld. Ut fra denne informasjonen gir vi deg et estimat på din finansielle robusthet på bakgrunn av din gjeldsfaktor.

For å sikre din økonomiske situasjon mot noen vanlige risikoer lager vi noen stresstester på fin økonomiske robusthet. Dette er basert på den informasjonen du har oppgitt om din gjeld og inntekt.

Med disse testene ønsker vi at du skal være bedre rustet mot at et eventuelt nytt lån ikke vil påvirke ditt økonomiske rom negativ, og at du ikke får høyere gjeld enn du kan betjene.

Vår metode er høyst gyldig og relevant da den følger retningslinjene fra offentlige institusjoner for å beskytte forbrukernes økonomiske situasjon.

Basert på avanserte utregninger kommer vi derfor med to anbefalinger til deg:

  1. Hvor mye du maksimalt kan søke om å få låne
  2. Hvor mye du har i disponibel inntekt i måneden

Den første anbefalingen gis da vi ønsker å forhindre at du havner i for høy gjeld, og den andre er sånn at du ikke skal ha høyere utgifter hver måned enn du har økonomi til.