Hvor sunn er din økonomi?

Ta temperaturen på din økonomi med Creditti Factor og få et tall på hvor mye du kan låne

Completed: Infinity%

Ja takk, Creditti kan gjerne kontakte meg via e-post og SMS med nyheter, økonomitips, samt markedsføring av produkter og tjenester relatert til forbrukerøkonomi. Jeg kan forvente å motta markedsføring 5-7 ganger i uken. Tjenesten er gratis og jeg kan til enhver tid enkelt tilbakekalle samtykket mitt. Les mer her

Ved at fortsette aksepterer du vår vilkår og personvernserklæring

Personlig informasjon

Bolig og kjøretøy

Utdanning og jobb

Inntekter og utgifter

Månedlige utgifter inkluderer blant annet husleie, transport, mat, forsikringer etc. Du skal IKKE oppgi lån og gjeld (inkludert boliglån) da vi spør om dette på neste trinn.

Nåværende gjeld

Vennligst oppgi hvor mye du har i boliglån på nåværende tidspunkt. Dersom du er usikker på nøyaktig beløp, holder det at du oppgir et estimat. Det er viktig at du opplyser om denne typen gjeld, da det har en stor innvirkning på ditt resultat dersom du har et boliglån. Du skal opplyse om husstandens totale boliggjeld.
Vennligst oppgi hvor mye du har i billån totalt på nåværende tidspunkt. Dersom du har flere kjøretøyer legger du lånene du har på de sammen til en total sum. Dersom du er usikker på nøyaktig beløp, holder det at du oppgir et estimat. Du skal opplyse om husstandens totale billån.
Vennligst oppgi hvor mye du har i studielån på nåværende tidspunkt. Dersom du er usikker på nøyaktig beløp holder det at du oppgir et estimat. Du skal opplyse om husstandens totale studielån.

Forbruksgjeld

Vennligst oppgi all din nåværende forbruksgjeld nedenfor (ikke billån, boliglån, studielån). Du kan legge til så mange lån som nødvendig ved å klikke på «Legg til gjeld». Du skal opplyse om husstandens totale forbruksgjeld.

Sender informasjon

Hva er en Creditti Factor?

Din Creditti Factor gir deg et innblikk i ditt økonomiske spenn og hvor sunn og robust din økonomi er.

Med Creditti Factor kan du blant annet regne ut forholdet mellom din totale gjeld og din årlige bruttoinntekt (din gjeldsfaktor), din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån. Selve forholdet mellom din inntekt og din totale gjeld brukes ofte i långiverne og kreditorenes vurdering av din økonomi, og hvor trygg du vi anses som kunde hos de.

 

Utover det stresstester vi din privatøkonomi og estimerer deretter din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån.

Det er både raskt, enkelt, sikkert og opplysende å få regnet ut din Creditti Factor.

Du skal kun fylle ut opplysningene dine, så gjør vi resten av jobben for deg. Så, hva venter du på?

Så enkelt er det
3 enkle steg til et økonomisk overblikk

1

Fortell oss litt om deg selv

2

Fortell oss litt om økonomien din

3

Vi regner ut din Creditti Factor

Sånn regnes din Creditti Factor ut

Beregningene våre er hovedsakelig basert på informasjon om din inntekst og graden av eksisterende gjeld. Ut fra denne informasjonen gir vi deg et estimat på din finansielle robusthet på bakgrunn av din gjeldsfaktor.

For å sikre din økonomiske situasjon mot noen vanlige risikoer lager vi noen stresstester på fin økonomiske robusthet. Dette er basert på den informasjonen du har oppgitt om din gjeld og inntekt.

Med disse testene ønsker vi at du skal være bedre rustet mot at et eventuelt nytt lån ikke vil påvirke ditt økonomiske rom negativ, og at du ikke får høyere gjeld enn du kan betjene.

Vår metode er høyst gyldig og relevant da den følger retningslinjene fra offentlige institusjoner for å beskytte forbrukernes økonomiske situasjon.

Basert på avanserte utregninger kommer vi derfor med to anbefalinger til deg:

  1. Hvor mye du maksimalt kan søke om å få låne
  2. Hvor mye du har i disponibel inntekt i måneden

Den første anbefalingen gis da vi ønsker å forhindre at du havner i for høy gjeld, og den andre er sånn at du ikke skal ha høyere utgifter hver måned enn du har økonomi til.