Om Creditti Factor

Vi har laget en kort guide til deg hvor du kan lese mer om en Creditti Factor, hva det er og viktigheten av den når banken skal vurdere deg som en potensiell kunde.

Hva er en Creditti Factor?

Din Creditti Factor gir deg et innblikk i ditt økonomiske spenn og hvor sunn og robust din økonomi er.

Med Creditti Factor kan du blant annet regne ut forholdet mellom din totale gjeld og din årlige bruttoinntekt (din gjeldsfaktor), din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån.

Selve forholdet mellom din inntekt og din totale gjeld brukes ofte i långiverne og kreditorenes vurdering av din økonomi, og hvor trygg du vi anses som kunde hos de. Utover det stresstester vi din privatøkonomi og estimerer deretter din disponible inntekt, samt hvor mye du kan ta opp i lån.

 

Når en bank skal vurdere din økonomi i forhold til å låne deg penger så tar de blant annet følgende faktorer i betraktning:

– Inntekt
– Formue (oppsparing, verdi i hus og innskudd)
– Gjeld
– Din andel i delt gjeld (f.eks i bolig og bil)
– Alder

Det er både raskt, enkelt, sikkert og opplysende å få regnet ut din Creditti Factor. Du skal kun fylle ut opplysningene dine, så gjør vi resten av jobben for deg. Så, hva venter du på?

Er min Creditti Factor høy eller lav?

0 – 1:Svært usunn Creditti Factor
1 – 2:Usunn Creditti Factor
2 – 3:Noe usunn Creditti Factor
3 – 4:Middels sunn Creditti Factor
4 – 5:Sunn Creditti Factor
5+:Meget sunn Creditti Factor

Hvordan vurderes min faktor?

Dessverre er det ikke noe enkelt svar på dette spørsmålet. Det varierer fra bank til bank, og grunnen til dette er at hver enkelt bank alltid bedømmer dig ut fra sine egne kriterier, og dermed vil det ofte oppstå forskjeller i resultatene.

Det er dog en allmenn oppfattelse at en gjeldsfaktor på 3,5 betraktes som sunn og normal. Lavere enn dette er mindre sunt, og det kan derfor anses som risikabelt å låne deg penger. Utover det ser bankerne også gjerne at din disponible inntekt er så høy som mulig.

 

Det kan være store forskjeller I hvordan bankene vil vurdere din individuelle Creditti Factor, og ting som hvor du bor, økonomi, jobbsituasjon, alder etc. kan være med på å påvirke din faktor i høy grad.

Vi vil derfor alltid anbefale deg å ta kontakt med din bank og la dem beregne sin eksakte gjeldsfaktor for deg.

Våre beregninger skal anses som estimater og bør tolkes med forsiktighet.

Sånn regnes din Creditti Factor ut

Beregningene våre er hovedsakelig basert på informasjon om din inntekst og graden av eksisterende gjeld. Ut fra denne informasjonen gir vi deg et estimat på din finansielle robusthet på bakgrunn av din gjeldsfaktor.

For å sikre din økonomiske situasjon mot noen vanlige risikoer lager vi noen stresstester på fin økonomiske robusthet. Dette er basert på den informasjonen du har oppgitt om din gjeld og inntekt. Med disse testene ønsker vi at du skal være bedre rustet mot at et eventuelt nytt lån ikke vil påvirke ditt økonomiske rom negativ, og at du ikke får høyere gjeld enn du kan betjene.

Vår metode er høyst gyldig og relevant da den følger retningslinjene fra offentlige institusjoner for å beskytte forbrukernes økonomiske situasjon.

Basert på avanserte utregninger kommer vi derfor med to anbefalinger til deg:

  1. Hvor mye du maksimalt kan søke om å få låne
  2. Hvor mye du har i disponibel inntekt i måneden

Den første anbefalingen gis da vi ønsker å forhindre at du havner i for høy gjeld, og den andre er sånn at du ikke skal ha høyere utgifter hver måned enn du har økonomi til.

Du vil samtidig også få tildelt en karakter på skalaen A til F. A er den høyeste karakteren, mens F er den laveste. Formålet med å gi deg denne karakteren er for å gi deg et bilde på hvor sunn din økonomi er. Karakteren regnes ut ifra flere faktorer som blant annet gjeld, inntekt og selvfølgelig også din Creditti Score.

Ansvarsfraskrivelse

Beregningene er veiledende og er forbundet med en viss usikkerhet.

Våre anbefalinger og metoder er hovedsakelig basert på stresstester foreslått av offentlige institusjoner.

Men mange andre faktorer kan også ha påvirkning på din økonomiske situasjon.

Siden vår modell ikke kan ta høyde for alle tenkelige scenarioer skal våre anbefalinger derfor også brukes med omtanke.

Videre er resultatet utelukkende basert på den informasjonen du har opplyst til oss. Det betyr at påliteligheten av våre anbefalinger også er helt avhengig av hvor korrekte opplysningene du oppgir i vårt formular er.