Om Creditti Score

Her kan du lese mer om Creditti Scoren, hva den betyr og hvorfor det er så viktig å ha en god kredittverdighet.

Hvorfor er det viktig å ha en god Creditti Score?

Det er en fordel å kjenne sin Creditti Score da den gir deg en idé om hvorvidt du anses som kredittverdig eller ikke. Med andre ord forteller den deg noe om hvor sannsynlig det er for deg å bli godkjent til en kreditt som eksempelvis et lån, kredittkort etc.

Din Creditti Score er et tall (mellom 0 og 433) designet for å kunne gi deg et estimat på hvor kredittverdig du er. Man kan si at tallet representerer sannsynligheten for hvorvidt du kan betale regningene dine til tiden eller ikke.

En høyere Creditti Score indikerer at din økonomi ser fornuftig ut og at du vil anses som kredittverdig. Ved å regne ut din Creditti Score vil du dermed få et estimat på hvordan potensielle lånetilbydere og kreditorer vil vurdere deg med tanke på å gi deg en kreditt i form av et lån eller kredittkort.

Det finnes mange forskjellige scoringsmodeller og noen benytter seg også av annen data til utregningen. Det betyr altså at du ikke bare har én kredittscore. Du kan derfor forvente at hver enkelt långiver og kreditor vil vurdere deg ut fra deres egen scoringsmodell.

Hvordan regner vi ut din Creditti Score?

Din Creditti Score utregnes på bakgrunn av en lang rekke faktorer og opplysninger om deg og din økonomi, som alle vektlegges forskjellig.

Det er derfor et større og komplisert regnestykke hvor vi med hjelp av avansert statistisk analyse kan regne ut hvor sannsynlig det er at du kan få en lånesøknad godkjent.

Summen av alt dette ender i en konkret og personlig Creditti Score som du kan bruke som en indikator på hvor kredittverdig du anses å være i långiverne og kreditorenes øyne.

Avhengig av hva din Creditti Score er vil du deretter få en karakter som går fra A til F. Den høyest mulige Creditti Scoren vil gi deg karakteren A, mens en lav score vil gi deg karakteren F. Det betyr at dersom du anses å være meget kredittverdig vil din Creditti Score være høy, og du vil derfor få en A. Motsatt vil en lav Creditti Score resultere i en F og en umiddelbar vurdering som ikke kredittverdig.

Creditti Scoren regnes altså ut fra den informasjonen vi har fått fra deg om din økonomiske situasjon. Deretter sammenkobles den informasjonen med våre allerede eksisterende data om tusenvis av andres økonomiske situasjon.

Hva vil det si å være kredittverdig?

Kredittverdighet er kort fortalt en persons evne til å nedbetale et lån. Du kan derfor betegnes som kredittverdig hvis banken (eller andre kreditorer) vurderer at du har en god økonomi og at de derfor tør å låne deg penger. Du har dermed en god mulighet til å kunne ta opp et lån og på den måten låne kreditt.

Derimot blir du av banken vurdert som ikke-kredittverdig dersom du har en høy gjeld som du ikke nedbetaler på. Det samme gjelder hvis du er registrert som en dårlig betaler eller har betalingsanmerkninger. I disse tilfellene vil du ofte bli avvist om du søker om et lån hos banken eller andre långivere.

Hvordan får jeg en god Creditti Score?

Overordnet er det tre ting du kan gjøre for å forbedre din Creditti Score:

  • Få ned gjelden din
  • Spar penger der det er mulig
  • Skap en høy og stabil inntekt

Hvis du har gjeld burde du først og fremst sørge for å få den nedbetalt så fort som mulig. Dersom du ikke har noe gjeld, men fortsatt har en lav eller middels Creditti Score, burde du heller fokusere på å øke inntekten din. En lav inntekt gjør det nemlig vanskeligere for långivere og kreditorer å ha tillit til at du kan nedbetale et eventuelt lån. Du kan blant annet øke din inntekt ved å jobbe mer, samt investere i bedrifter, eiendommer osv.

Hvordan påvirker kredittverdighet økonomien min?

Din kredittverdighet har en stor betydning for de økonomiske valgene du må ta i ditt liv. Når du for eksempel skal ut å kjøpe din første bolig vil det være nødvendig med en god kredittverdighet for å kunne ta opp boliglånet. Det samme gjelder når du skal ut å kjøpe din første bil. En dårlig kredittverdighet kan med andre ord være en stor hindring når du skal ut å skaffe deg betydningsfulle ting.

Sørg derfor for at du så tidlig som mulig tenker over hvordan du kan skape en god kredittverdighet for deg selv.

En god kredittverdighet hos banken vil nemlig ikke kun bety at du kan ta opp et lån. Det kan også bety at du kan få lånet til en bedre rente og til bedre vilkår enn ellers.

Disclaimer

Creditti Scoren gir deg et veiledende svar på din sannsynlighet for å bli vurdert som kredittverdig, men den skal brukes med forbehold.

Flere faktorer enn opplyst brukes i långivernes og kreditorenes evaluering av din økonomiske situasjon.

Alle anbefalinger og utregninger som innhentes fra Creditti bør og burde alltid benyttes med forbehold og utelukkende anses som retningslinjer grunnet følgende:

  1. For det første, faktorene vi bruker til å beregne våre anbefalinger er basert på forslag og data fra visse offentlige institusjoner, brokers og banker. Andre institusjoner, brokers og banker tar bruk av andre faktorer med i sine vurderinger. Det betyr med andre ord at anbefalingene til Creditti ikke er universelle eller definitive.
  2. For det andre, våre anbefalinger er basert på informasjon oppgitt av deg. Derfor er våre anbefalinger avhengig av at utfylte informasjoner er korrekte. Noe informasjon er viktigere og veier tyngre enn annen. Dette inkluderer eksempelvis; eksisterende gjeld, avdrag, betalingsanmerkninger, inntekt, utgifter, alder etc.